Wsparcie dla uczniów


MASZ PROBLEM, Z KTÓRYM SOBIE NIE RADZISZ – ZADZWOŃ

TELEFON ZAUFANIA

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH

Tel. 41 33 153 13; www.profilaktyka.com

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE

Tel. 800 100 100; www.helpline.org.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE

ul. Sobieskiego 38, tel. 41 39 43 319