Samorząd uczniowski


Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku

w Roku Szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący
Hubert Ziętal
Zastępca Przewodniczącego Zuzanna Glanda
Kronikarz Monika Rak, Katarzyna Włódzik
Protokolant Patryk Dumin
Opiekun Samorządu pani mgr Marta Żal