Rada pedagogiczna


Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku:

Balcerek Krystyna Wiedza o Społeczeństwie
Bąk Beata
Wychowanie Fizyczne
Celebańska – Suliga Bożena Geografia
Dębowski Tomasz Wychowanie Fizyczne
Gębka Agnieszka Historia, Język Polski
Glanda Ewa Biologia, Edukacja Dla Bezpieczeństwa
Herczyńska Barbara Matematyka, Informatyka
Hanyż Edyta Język Polski
Janus Izabela Język Angielski
Lipniak Małgorzata Matematyka, Informatyka
Kluska Ewelina Język Niemiecki
Nowicka Joanna Technika, Plastyka, Muzyka
Stróżykowska Małgorzata Religia
Zięba Jacek Historia
Żal Marta Chemia, Fizyka