Plan lekcji 2016/2017


Klasa I A - Wychowawca: Barbara Herczyńska

Lp.Godziny:Poniedzialek:Wtorek:Środa:Czwartek:Piątek:
108:20 - 09:05matematykachemiaj.ang./j.niem.j. polskiwf
209:15 - 10:00j.ang./inf.muzykafizykageografiaj.niem./j.ang.
310:10 - 10:55historiareligiaj. polskichemiamatematyka
411:10 - 11:55j.niem./j.ang.wfmatematykag. wych.j.ang./j.niem.
512:10 - 12:55j. polskij. polskiedbmatematykareligia
613:05 - 13:50wfhistoriabiologiawfj. polski
714:00 - 14:45wdż/-inf./j.ang.

Klasa I B - Wychowawca: Agnieszka Gębka

Lp.Godziny:Poniedzialek:Wtorek:Środa:Czwartek:Piątek:
108:20 - 09:05j. polskibiologiaj.ang./j.niem.matematykawf
209:15 - 10:00j.ang./j.niem.fizykamatematykachemiaj.niem./j.ang.
310:10 - 10:55chemiageografiamuzykaedbmatematyka
411:10 - 11:55j.niem./j.ang.wfhistoriaj. polskij.ang./j.niem.
512:10 - 12:55matematykaj. polskig. wychow.historiaj. polski
613:05 - 13:50wfreligiaj. polskiwfreligia
714:00 - 14:45-/wdżinf./j.ang.

Klasa II A - Wychowawca: Ewa Glanda

Lp.Godziny:Poniedzialek:Wtorek:Środa:Czwartek:Piątek:
108:20 - 09:05z. technicznehistoriareligiafizykabiologia
209:15 - 10:00matematykamatematykawfwfj. polski
310:10 - 10:55j.ang./inf.z. artystycznej.ang./j.niem.geografiaj.niem./j.ang.
411:10 - 11:55j. polskij. polskiwosj. polskichemia
512:10 - 12:55wfgeografiaj.niem./j.ang.religiawf
613:05 - 13:50biologiaj.ang./inf.matematykamatematykahistoria
714:00 - 14:45inf./j.ang.wdż/-g. wychow.

Klasa II B - Wychowawca: Marta Żal

Lp.Godziny:Poniedzialek:Wtorek:Środa:Czwartek:Piątek:
108:20 - 09:05chemiaz. technicznematematykabiologiamatematyka
209:15 - 10:00j. polskibiologiawfwfgeografia
310:10 - 10:55j.ang./j.niem.j. polskij.ang./j.niemhistoriaj.niem./j.ang.
411:10 - 11:55matematykahistoriafizykamatematykaj. polski
512:10 - 12:55wfreligiaj.niem./j.ang.z. artystycznewf
613:05 - 13:50geografiaj.ang./inf.wosj. polskig. wychow.
714:00 - 14:45inf./j.ang.-/wdżreligia

Klasa III A - Wychowawca: Beata Bąk

Lp.Godziny:Poniedzialek:Wtorek:Środa:Czwartek:Piątek:
108:20 - 09:05religiahistoriahistoriageografiaj. polski
209:15 - 10:00j. polskiwfmuzykaj. polskimatematyka
310:10 - 10:55matematykamatematykafizykamatematykawf
411:10 - 11:55wffizykaj. polskiz. artystycznereligia
512:10 - 12:55j.ang./j.niem.z. artystycznematematykaj. polskij.niem./j.ang.
613:05 - 13:50j.niem./j.ang.j. polskij.ang./j.niem.religiaz. techniczne
714:00 - 14:45woschemia---/j.ang.j. ang/---

Klasa III B - Wychowawca: Edyta Hanyż - Prostak

Lp.Godziny:Poniedzialek:Wtorek:Środa:Czwartek:Piątek:
108:20 - 09:05matematykareligiaz. technicznehistoriahistoria
209:15 - 10:00fizykawfj. polskimatematykamatematyka
310:10 - 10:55j. polskij. polskimatematykaj. polskiwf
411:10 - 11:55wfz. artystycznemuzykawfj. polski
512:10 - 12:55j.ang./j.niem.matematykachemiabiologiaj.niem./j.ang.
613:05 - 13:50j.niem./j.ang.fizykaj.ang./j.niemreligiawos
714:00 - 14:45geografiag. wychow.---/j.ang.-/wdżj. ang/---

[table “6” not found /]