O szkole


Nasza Szkoła znajduje się w Kluczewsku, malowniczo położonej miejscowości na pograniczu Przedborskiego Parku Krajobrazowego, powiat włoszczowski. Nasza miejscowość jest siedzibą władz gminnych. Młodzież ma zapewniony dowóz i opiekę w świetlicy szkolnej. Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, turniejach wiedzy i zawodach sportowych na różnych szczeblach. W naszym gimnazjum uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. szkoła wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do internetu.

Szkoła dysponuje zapleczem sportowym: halą sportową, boiskiem do piłki nożnej, boiskiem asfaltowym do piłki ręcznej. Dla naszych uczniów organizowane są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej wyposażonej w komputery z dostępem do Internetu.