Uwaga! Konkurs..."Śmieci mniej - Ziemi lżej"

Wszystkich chętnych uczniów Publicznego Gimnazjum i Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Kluczewsku zapraszamy do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej pt. :"Śmieci mniej - Ziemi lżej". Poniżej - Regulamin konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU O  TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

 1. 1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu ekologicznego pod hasłem „Śmieci mniej – Ziemi lżej” jest Zespół Przedszkolno – Szkolny  i Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku.

Nadzór nad realizacją konkursu sprawują nauczyciele: Beata Bąk, Ewa Glanda, Małgorzata Lipniak.

 1. 2. Patronem honorowym i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka oraz Nadleśnictwo
 1. 3. Cele konkursu.
 • podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 • zachęcanie do troski o otaczające środowisko poprzez tworzenie trwałych nawyków ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,
 • aktywacja działań na rzecz ochrony zasobów Ziemi,
 • podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej i wzmacnianie współpracy między społecznością szkolną i samorządem lokalnym w podejmowaniu działań na rzecz środowiska,
 • upowszechnianie efektów działań uczniów w lokalnych mediach i Internecie.
 1. 4. Adresaci.

 • Konkurs adresowany jest dla uczniów ZPS i PG w Kluczewsku.
 • W konkursie mogą wziąć udział zespoły 3 – osobowe, reprezentanci poszczególnych klas.
 1. 5. Terminy.

01.10.2013r – 31.10. 2013r – przygotowanie prac plastycznych,

01.10.2013r – 15.10.2013r – zgłoszenie zespołów,

13-14.11.2013r. – konkurs wiedzy i rozstrzygnięcie konkursu.

 1. 6. Kategorie konkursu.

Konkurs odbędzie się odrębnie dla uczniów  ZPS i PG i będzie przebiegał w II etapach:

I etap – prace plastyczne (gazetki , plakaty)

II etap – test wiedzy

Prace konkursowe powinny podnosić świadomość ekologiczną uczniów i zachęcać do aktywnej ochrony środowiska i powinny zawierać  hasła promujące  segregację śmieci.

Główne kryteria ocen to:

 • trafność przedstawionego tematu,
 • pomysłowość i nowatorstwo,
 • walory artystyczne pracy,
 • oryginalność zastosowanych technik,
 • staranność wykonania,
 • zaangażowanie.

Prace punktowane będą w następujący sposób:

I miejsce – 8 pkt

II miejsce – 6 pkt

III miejsce – 4 pkt

pozostałe prace po 2 pkt nie oddanie pracy jednoznaczne będzie z otrzymaniem 0 pkt przez dany zespół.

Testy będą pisane przez wszystkich uczestników indywidualnie.

Na sumę punktów uzyskanych przez zespół złoży się, ilość punktów uzyskanych za pracę plastyczną zsumowaną z ilością punktów uzyskaną łącznie przez wszystkich członków zespołu.

 1. 7. Ocena prac.

Oceny prac dokona Komisja w składzie:

Dyrektor ZPS, Dyrektor PG, przedstawiciel Urzędu Gminy oraz organizatorki  konkursu.

 1. 8. Nagrody.

Przewiduje się następujące nagrody:

 • nagrody rzeczowe dla zwycięzców ( I m)
 • nagrody wyróżnienia (II m ,III m)
 • upominki, dyplomy